DE  TOEKOMST VAN DE WITTE VROUWEN : Wat zeggen de partijen ?

Enkele dagen geleden hebben we 7 vragen gestuurd naar de vijf belangrijkste partijen aangaande het Veld van de Witte Vrouwen en de evenyuele bebouwing.

Allen hebben een antwoord gegeven. Zoals we al dachten zijn de korte antwoorden… heel lang gebleken.

Wij hebben er dan een kort overzicht van gemaakt,

Om objectief te blijven publiceren wij nochtans de totaliteit van de teksten op onze site, zonder de details die niet stroken met ons debat en die meer te maken hebben met een politieke voordracht en een kritiek op de andere partijen te verwijderen.

De orde van de voorstelling van de partijen is opgesteld door r de snelheid van hun reakties.

Reageer zeker en geef on zeker Uw opmerkingen. Maar vooral, nodig Uw vrienden en kennissen uit om onze site www,damesblanches,be te bezoeken.

Stemmen is kiezen. Wat volgt zal U toelaten dit te doen met alle kennis van zaken.

VRAAG 1  Is Uw politieke partij gunstig of niet aangaande het projekt voorgesteld door het BGHM ?

PS : Het projekt heeft positieve aspekten maar is niet rijp en regelt de vraag voor mobiliteit en densiteit niet.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER ; Neen

DEFI : Neen, onvolledig projekt.

ECOLO ; Neen.

MR : Neen

VRAAG 2 Indien neen, wat is Uw concreet voorstel voor het veld ?

PS : Geen antwoord.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER : Het projekt zal moeten voorgesteld worden aan een echte volksraadpleging.

DEFI : Een « Echte oude Wijk van Mooi-Bos van de 21ste eeuw » realiseren .

ECOLO : De partij verwijst naar een verklaring van de meerderheid in de gemeente, te lang om hier samen te vatten.

MR ; Het bestaande PPA toepassen.

VRAAG 3 Moet er volgens U het bestaande PPA toegepast worden dat ongeveer 140 woningen voorziet ( privaatwoningen en sociale woningen) ?

PS : Neen.

 LIJST VAN DE BURGEMEESTER : Het bestaande PPA is niet meer volledig aangepast in de mate dat het geen mogelijkheid voorziet om collectieve installaties te voorzien.

DEFI : Neen.

 ECOLO : Neen.

MR ; Ja.

VRAAG 4 Zoniet, welke is voor U het maximum woningen dat niet mag overschreden worden, rekening houdend met de situatie van het terrein ,

PS : Ongeveer 300 woningen.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER : De aktuele woorziening tussen 348 en 424 is te hoog.

DEFI : Geen precies aantal.

ECOLO : De aktuele woorziening tussen 348 en 424 is te hoog.

MR : 130 – 150 woningen.

VRAAG 5 Welk is Uw standpunt tegenover het eventueel verbreden van de Witte Vrouwenlaan om het verkeer te absorberen dat zal voortgebracht worden door de intensieve urbanisatie van de Witte Vrouwen ?

PS : Men kan intuitief niet inschatten hoeveel parkingplaatsen of een nieuwe breedte nodig zullen zijn op de Witte Vrouwenlaan.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER : Wij stellen ons niet gunstig op tegenover een verbreeding van de Witte Vrouwenlaan.

DEFI : Wij zijn niet gunstig voor een verbreeding van de Witte Vrouwenlaan.

ECOLO : Wij zijn er niet gunstig voor .

MR ; Wij zijn er totaal tegen.

Vraag 6 Een nieuwe verkaveling, moet zij zich beperken tot een enkele uitrit op de Witte Vrouwenlaan of ook een uitrit voorzien op de Laurierlaan ?

PS : Geen antwoord.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER : Het projekt moet een uitgang voorzien via de Laurierlaan.

DEFI : De vraag zal moeten besproken worden met de wijken.

ECOLO : Ja voor een tweede uitrit maar dat zal het probleem van de mobiliteit niet oplossen.

MR : Ja voor een tweede uitrit, zoals voorzien in het PPA.

VRAAG 7 Hoe denkt U het probleem van de mobiliteit aan te pakken (verkeer en parking) in de wijk (Oude Wijk en Sint Aleydis) rekening houdend met een vermeerdering van 1 à 2 voertuigen per woning ?

 PS : Men moet ook alternatieve middelen voor de wagens voorzien : het net van het gemeenschappelijk vervoer uitbreiden, fietsen en deelautos, dat kan men niet in een dag doen.

LIJST VAN DE BURGEMEESTER : Het projekt moet zelfvoorzienend zijn qua parking. Deze wijk is slecht voorzien in gemeenschappelijk vervoer.

DEFI : Twee wagens per woning bezitten zal voor een reeel probleem zorgen. Men zal het systeem van gedeelde wagens en fietsen en gemeenschappelijk vervoer moeten uitbreiden.

ECOLO : Gebruik van individuele wagens verminderen en alternatieve ondergrondse verwijderde parkings bevorderengedeelde wagens en fietsen en een geschikt gemeenscheppelijk vervoer.

MR : Het bestaande PPA (130 woningen) zal geen impact hebben op de Oude Wijk, Voor de wijk van Sint Aleydis zal het impact de Witte Vrouwenlaan betrffen maar zal het huidig profiel niet wijzigen. De frequentie van de bus 36 zal wel moeten toenemen

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.